Philips na veletrhu CES zatím s otazníkem

08.01.2016 09:16

www.digizone.cz/clanky/philips-na-veletrhu-ces-zatim-s-otaznikem/